Slovensky Italiano Facebook

Vážení klienti,

ITALSLOVTRADE sa orientuje na poskytovanie služieb zákazníkom so špecializáciou na taliansky a slovensky trh. Ponúkame vám preklady, tlmočenie, sprostredkovateľskú činnosť a sprievodcovské služby. Na základe viacročných skúseností v daných oblastiach, si dovoľujeme tvrdiť, že patríme medzi odborníkov na taliansky a slovensky jazyk, máme vynikajúce znalosti v oblasti obchodných a kultúrnych zvyklostí týchto krajín a bohaté skúsenosti so sprievodcovaním a delegatúrou.

Etický kódex:

Diskrétnosť pri prekladoch, tlmočení a sprostredkovateľskej činnosti je dôležitou a samozrejmou súčasťou našej prekladateľskej praxe.