Slovensky Italiano Facebook

Preklady:

/1 normostrana (NS) = 1800 znakov, vrátane medzier /cca 30 riadkov po 60 úderov //

Štandardný Odborný
Preklad zo Slovenčiny do Taliančiny (Ns) 11 eur 13 eur
Preklad z Taliančiny do Slovenčiny (Ns) 10 eur 12 eur

Sprostredkovateľská činnosť:

Dohodou. Jedná sa kompletný balík pre podnikateľov, firmy a inštitúcie, ktorého poplatok je vypracovaný v cenovej ponuke na mieru, na základe požadovaných služieb.

Služby sprievodcu cestovného ruchu:

Sprievodcovanie na Slovensku v slovenskom jazyku 20 eur / 1 hodina
100 eur / 1 deň
Sprievodcovanie na Slovensku v talianskom jazyku 25 eur / 1 hodina
100 eur / 1 deň
Sprievodcovanie na Slovensku v anglickom jazyku 30 eur / 1 hodina
120 eur / 1 deň
Sprievodcovanie v zahraničí v slovenskom jazyku 25 eur / 1 hodina
130 eur / 1 deň
Sprievodcovanie v zahraničí v talianskom jazyku 30 eur/ 1 hodina
140 eur / 1 deň
Sprievodcovanie v zahraničí v anglickom jazyku 40 eur / 1 hodina
200 eur / 1 deň

Náklady, ktoré vzniknú pri sprevodcovaní a tlmočení, hradí objednávateľ. Pri opakovaných objednávkach je možnosť uplatnenia zliav až do výšky 50% z danej sumy.

Splatnosť faktúry pre slovenských aj zahraničných klientov je bežne stanovená na 14 až 30 dní odo dňa vystavenia faktúry, podľa dohovoru a stanovenej ceny.