Slovensky Italiano Facebook

Ponúkame Vám tzv. neúradné preklady zo slovenského jazyka do talianskeho jazyka a opačne. Tieto preklady zvyknú byť označované aj ako preklady bez pečiatky, pretože nie sú opatrené pečiatkou so štátnym znakom. Kvalita a úroveň prekladaných textov nie je slabšia, avšak ich cena zvykne byť podstatne nižšia.

Oblasti ponúkaných prekladov:
automobilový priemysel, strojársky priemysel, chemický priemysel, hutnícky priemysel, elektrotechnický priemysel, potravinársky priemysel a gastronómia, cestovný ruch, poľnohospodárstvo, energetika, stavebníctvo, informatika a informačné technológie, medicína, životné prostredie, zoológia, manuály a príručky, reklamné a propagačné materiály, webové stránky, odborná a umelecká literatúra, publikácie a články, katalógy, bežná a obchodná korešpondencia ... a iné..

Preklad je písomný prevod textu z jedného jazyka do druhého, pričom je potrebné dodržať nielen presnosť obsahu, ale i zrozumiteľnosť, dodržanie štýlu autora a estetické hodnoty textu.