Slovensky Italiano Facebook

Špecializujeme sa prevažne na prieskum slovenského a talianskeho trhu pre rôzne odvetvia, sprostredkovanie obchodu a obchodných stretnutí, obchodné zastúpenie talianskych firiem na slovenskom trhu, organizáciou konferencií, spoločenských podujatí, poradenstvo v oblasti interkulturálnych diferencií, asistencia pri vytváraní bilaterálnych dohôd a zmluv, nehnuteľnotí, poisťovníctvo, logistika ... atď.

Pri sprostredkovateľskej činnosti je pre nás nesmierne dôležitá spokojnosť klienta, a preto sa pre neho snažíme dosiahnuť čo najlepšie možné výsledky. Vizitkou a zároveň spätnou väzbou je pre nás opakované využívanie našich služieb zo strany klientov.

Sprostredkovateľská činnosť je taká činnosť podnikateľa, ktorej cieľom je sprostredkovanie obchodu dvoch, alebo viacerých zúčastnených strán.